Đặc sản Vũng Tàu

OFF 35%
50,000đ 32,500đ

Chôm Chôm Thái

Điểm câu lạc bộ: 0
OFF 20%
100,000đ 80,000đ

Dưa lưới Vũng Tàu

Điểm câu lạc bộ: 0
OFF 20%
100,000đ 80,000đ

Bưởi da xanh

Điểm câu lạc bộ: 0
OFF 20%
50,000đ 40,000đ

Nhãn xuồng cơm vàng

Điểm câu lạc bộ: 0
OFF 20%
560,000đ 448,000đ

Bạch tuộc

Điểm câu lạc bộ: 0
OFF 10%
10,000đ 9,000đ

Hàu tươi sống

Điểm câu lạc bộ: 0
OFF 10%
250,000đ 225,000đ

Nghêu biển

Điểm câu lạc bộ: 0
OFF 10%
340,000đ 306,000đ

Cá chim

Điểm câu lạc bộ: 0
OFF 15%
910,000đ 773,500đ

Ghẹ xanh loại 1

Điểm câu lạc bộ: 0
OFF 20%
2,000,000đ 1,600,000đ

Tôm hùm xanh

Điểm câu lạc bộ: 0
OFF 15%
790,000đ 671,500đ

Tôm càng xanh lớn

Điểm câu lạc bộ: 0
OFF 10%
540,000đ 486,000đ

Tôm sú Vũng Tàu

Điểm câu lạc bộ: 0